į pradžią turinys susisiekite  
Sąvokos
DVASIA

Dvasia - paslaptingiausia Visatos substancija, kurios neįmanoma ištirti moksliniais metodais. Dvasios veikimo mechanizmo negalima suvokti nei protu, nei logika, bet  ir visiškas beraštis supranta, kada jį paliečia ši geroji dvasia...

 

Neįmanoma pilnaverčiai gyventi be aiškaus supratimo apie visą žmogaus asmenybę – apie jo dvasią, sielą ir kūną.

Mes negalime spręsti apie kitus pagal ūgį, turtą, sumanumą ar proto aštrumą. Šie kriterijai riboti ir negali aprėpti visumos. Niekas nesupras žmogaus, nepažindamas jo dvasios.  

 

Nesvarbu, jei žmogus atrodo truputį keistas ar ne toks kultūringas – ištirk dvasią. Tai nėra paprasta, nes ji nematoma ir neapčiuopiama. Yra patirtis, kaip atpažinti dvasią, bet geriausia orientuotis  pagal jos poveikio rezultatus, kuriuos priimta vadinti dvasiniais vaisiais.

 

Du dvasingumo aukso blokai - intuicija ir sąžinė - yra dovanai duodami kaip kapitalas gyvenimo pradžiai, kol žmogus išmoks laisvai ir teisingai pasirinkti pats, įgys atitinkamas dvasines žinias, orientuojančias į saugiausią gyvenimo būdą. 

Sąžinė yra tavo tikėjimo centras. Ne protas, ne jausmai. Tikėjimas siekia giliau – jis gimsta dvasioje ir tiesiog smelkte persmelkia sielą ir kūną.

 

Intuicija - tai žinojimas, ateinantis be mąstymo,  gyvenime pasireiškiantis kaip nepaaiškinamas vidinis nujautimas, kas yra  blogai. Paparastai tą išreiškiame žodžiu "nepriimtina".

 

Sąžinė - tai vidinė žmogaus nuostata ar būsena, kurios kilmės ir veikimo mechanizmo negali paaiškinti moksliniai metodai. Teologai sąžinę apibūdina kaip prigimtinį Dievo balsą žmoguje.

 

Tikėjimas - tai Dievo ne kaip energetinio lauko ar abstrakčios kuriančios jėgos, o kaip tobulos ASMENYBĖS su tobulu charakteriu suvokimas. Būtent jo charakteris yra mums sektinas pavyzdys ir siektinas tikslas.

 

Tikėjimas - tai trečioji, netgi intelektualams sunkiausiai suvokiama ir prieštaringiausiai priimama, sudėtinė dvasingumo dalis. Pastebėta, kad  dvasingumą pažįstantys tik iš bendro išsilavinimo, tikėjimą dažnai įsivaizduoja kaip savitaigą, įsitikinimą ar požiūrį. 

 

Tikėjimas yra svarbiausias ir vienintelis dvasingumo komponentas, kurį žmogus jau pasirenka pats, pagal Dievo suteiktą LAISVO PASIRINKIMO teisę.

 

Tikėjimas nėra tapatus religijai.

 

  Pagal Lesterį Samralą  ŽMOGAUS DVASIA

Manome, kad šios sąvokos apibūdinimas yra tikslintinas. Rašykite savo siūlymus.Susisiekite su mumis!

Vardas:*
Vardas:*
Įmonė:
El. paštas:*
Telefonas:
* Privalomi laukai
Siųsti