PILIEČIŲ SĄŠAUKA

Truputį apie globalizmą, demokratiją, liberalizmą jau esu rašęs. Norėčiau paaiškinti kai kuriuos dalykus, kuriuos, kaip pastebėjau, žmonės dažnai painioja... 

plačiau
Vytautas Radžvilas. Sujauktos sąvokos kaina: pilietinė ar pilietiška visuomenė? (II)

 

"Pilietinė visuomenė pirmiausia yra jai priklausančių individų privačių interesų įgyvendinimo erdvė. Tokios visuomenės nariai vadovaujasi savita ir – švelniai tariant – gana siaura ir anaiptol ne herojiška laisvės samprata. Jie geidžia ne tiek laisvos valstybės, kiek asmeninės laisvės nuo valstybės – turbūt šitaip glaustai galima apibūdinti jų siekiamos laisvės pobūdį"...

plačiau
Dar apie sujauktas sąvokas

Atsiliepimų, liečiančių doros sąvokos apibrėžimą kol kas nesulaukėme, tad gal būt tikslinga pradėti iš toliau - apie pilietiškumą. Siūlome šią temą gvildenantį V.Radžvilo straipsnių ciklą... 

"Nuolatos kartojama, kad viena svarbiausių bėdų priežastis esanti ta, kad šalyje vis dar nėra brandžios pilietinės visuomenės.  Ją pulta kurti vos atgavus Nepriklausomybę, tačiau jau ketvirtį amžiaus trunkančio darbo rezultatai itin kuklūs, o jo pabaigos taip ir nematyti"...

Kitas straipsnis

plačiau

1990 03 11 Lietuvių Tautos atstovai atkūrė Lietuvos Respubliką.

Lietuvos piliečiai atmetė bet kokius bandymus paversti Lietuvą riboto suvereniteto šalimi, „Sąjungine Respublika“ ir įvykusiame referendume vienareikšmiškai pasisakė už visišką Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. 

Deja, tautinis sąjūdis daugiau rėmėsi jausmu, negu artikuliuota ideologija. Žmones draugėn sutelkė laikinas tikslas – išsivaduoti iš sovietinės okupacijos ir sovietinio režimo, tolesni tikslai pasirodė skirtingi. 

plačiau

 

 

 

Tai žodžiai, kurių pirmykštė prasmė nejučia ėmė ir išvirto - išties tai buvo sąmoningai išversta - į savo priešingybę. Kaip taisyklė tai ne lietuviški, o tarptautiniai žodžai, nes lietuviškus išvartyti labai sunku - jie tiesiog nepasiduoda manipuliacijoms. 

plačiau
Ar vienodai suprantame

Turėjau galimybę šiek tiek dalyvauti piliečių Sąšaukos judėjime dar jo gimimo pradžioje. Nors judėjimo principai, mano supratimu, pakankamai aiškiai buvo išdėstyti manifeste, bet vėliau pradėjo kirbėti įtarimas, kad doros sąvoka net pačių iniciatorių yra suprantama skirtingai. Gal būt tai buvo viena iš priežasčių, dėl ko ši puiki idėja prarado pagreitį.

Tą nuojautą sustiprino perskaitytas žemiau įdedamas straipsnis. Tad mano manymu, pirmučiausia mums reikėtų tiksliau apibrėžti pakankamai abstrakčią sąvoką DORA.. Ir dar. Ar DORA ir DOROVĖ yra sinonimai? Ar yra kokie nors prasminiai skirtumai tarp jų? Savo pasiūlymus ir pamąstymus siųskite e.paštu valento@inbox.lt Laukiu Jūsų nuomonių.

Tinklapio administratorius

plačiau

Interneto platybėse užklivo viena nuomonė. Labai  labai emocionali, labai nuoširdi, ir gal būt todėl "užkabino"...

plačiau

Jeigu tikėtume Sąjūdžio laikais labai populiaria mūsų diplomato ir poeto Oskaro Milašiaus pranašyste apie ateities Lietuvą kaip Šiaurės Atėnus, tai grįžtume prie Sąjūdžio ištakų – gamtosaugos, paveldosaugos, kultūros ir menų viršenybės. Ne nusirašinėtume savo ateities scenarijus nuo kitų, o susitelkę veiktume... 

plačiau
Homoseksualizmas be kaukės

 

Homoseksualizmo propaganda sklinda visais kanalais – iš televizijos ekranų, laikraščių ir interneto puslapių, mirga gatvių iškabose, braunamasi net į mokyklas ir darželius. Siekiama įteigti, jog tai – normalus, o kartu – visiškai nepriklausomas nuo žmogaus valios reiškinys, jog jo kilmė – žmogaus viduje, tad jokios grėsmės aplinkai jis nekelia. 
 

plačiau
 Kai moralinės normos daro įtaką mūsų sprendimams apie įvykių priežastis

Nuo Apšvietos ligi šiol moksle ir filosofijoje gyvuoja požiūris, kad faktai ir vertybės yra visiškai skirtingi dalykai – jei norime objektyviai aprašyti faktus apie pasaulį, turime būti vertybiškai neutralūs, turime, XVIII a. škotų filosofo Davido Hume 'o žodžiais, kalbėti apie tai, kas yra, o ne apie tai, kas turi būti...

plačiau