PILIEČIŲ SĄŠAUKA

M. Kundrotas. Žvejyba drumstame vandenyje

 

Dažniausi vandens drumstimo būdai – skirtingų sąvokų ir reiškinių suplakimas, susijusių išskyrimas, pritempimas prie norimų vertinimų. 

plačiau
Vytautas Radžvilas. Apie lietuviakalbę ir lietuvišką žiniasklaidą (II)

Kitaip negu okupacijos metais, į Vakarus „besiintegruojančioje“ Lietuvoje tautiškumo ir valstybingumo idėjų šalininkus grūsti į kalėjimus yra kebliau ir (vis dar) kiek nepatogu, nes tai griautų laisvos ir demokratiškos šalies įvaizdį. Šias idėjas stengiamasi marginalizuoti išstumiant į viešojo gyvenimo pašales. 

..."dvasinis Tautos naikinimas - jos sielos perdirbinėjimas pasitelkus „švelnaus“ propagandinio poveikio priemones - tuo ir skiriasi nuo fizinio žudymo, kad jis kur kas sunkiau pastebimas, o jo poveikio aukos dažnai apskritai net ir nepajunta. Kitaip negu sužalojus kūną, dvasiškai suluošintas asmuo dažnai neįtaria savo sielos ligos"...

plačiau
Eksperimentas ,,Visata – 25“: kaip rojus tapo pragaru

Žiurkės ir pelės yra labai socialūs (visuomeniški) gyvūnai. Jie gyvena kolonijomis, kartu ieško maisto, kartu gina teritoriją, gelbsti sužeistus savo narius. Šiuo požiūriu jos labai panašios į žmonių visuomenę. Ne atsitiktinai mokslininkai naudoja jas socialiniams eksperimentams, modeliuodami  ir analizuodami situacijas, su kuriomis susiduria ir žmonių visuomenė. 

Čia siūlome susipažinti su labai įdomiu eksperimentu, kuriame pelėms buvo suteiktos palankiausios sąlygos laimingam gyvenimui. Rezultatai šokiruojatys ir kartu verčiantys susimąstyti!...

plačiau
Raimundas Bakutis. Galimi Lietuvos ateities architektai

"..Istorijos tyrinėtojai teigia, kad naujam moduliniam Žmonių tipui susidaryti reikalinga ne mažiau 7-8% visuomenės. Atsiradus maždaug tokiai kritinei masei tokių Žmonių, įvyksta provežis ir Tauta pradeda judėti iš mirties taško. Lietuvoje tai būtų maždaug 200-300 tūkstančių Žmonių.
Kas galėtų būti tokio proveržio šaukliais mūsų šalyje? Ar turime tokio asmenybės tipo užuomazgas? 

plačiau

Juk senai pastebėta, kad įstatymai, skirti kvailiams apsaugoti, daugiausiai kenkia protingiems, o kvailiai vis tiek suranda kur įklimpti... 

plačiau
Norbertas Penkaitis: Nykstanti tauta

 

Informacija, verčianti susimąstyti. Lietuvių tauta tirpsta ne tik dėl emigracijos, bet ir dėl kitų priežasčių, tačiau ši situacija valdžios nejaudina...

 

plačiau
Vytautas Radžvilas. Sujauktos sąvokos kaina: pilietinė ar pilietiška visuomenė? (IV)

Taigi tikrasis ir svarbiausias šitaip konstruojamos visuomenės ,,atvirumo“ bruožas ir požymis yra ne jos kūrėjų noriai vardijamos ir šlovinamos tik ką minėtos jos savybės, o būtent ,,plastiškumas“ – jos narių gebėjimas virsti lanksčia ,,žmogiškąja medžiaga“ ir nesipriešinant pasiduoti bet kuriems ją formuojančių ,,socialinių inžinierių“ sumanytiems individų ,,perdirbimo“ ir pačios visuomenės ,,tobulinimo“ ir ,,pertvarkymo“ eksperimentams.

plačiau
Vytautas Radžvilas. Sujauktos sąvokos kaina: pilietinė ar pilietiška visuomenė? (III)

Trečioji dalis teksto apie nesuvokimą, ką reiškia pilietinė visuomenė ir ko jai trūksta

..."bėdos prasideda tada, kai džiaugsmas dėl pilietinės visuomenės nario turimų teisių ir laisvių darosi toks didelis, kad jį patiriantį pilietį  apima tai, ką galima pavadinti beribės laisvės svaiguliu. Užvaldytas šio svaigulio jis patiki, jog pagaliau iš tiesų išsilaisvino – kad jo tik ką išsikovota ar turima grynai privati pilietinės visuomenės nario laisvė ir esanti paties laisvės idealo įsikūnijimas ir pilnatvė"... 

plačiau
M. Kundrotas. Kada mirė respublika?

 

1992 m. Lietuvos piliečių referendumu priimta Konstitucija skelbia:Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika (1-asis straipsnis). Ką tai reiškia, čia pat ir paaiškinta: Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai. Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus (2-asis ir 4-asis straipsniai).

plačiau