PILIEČIŲ SĄŠAUKA


Pastaruoju metu, tiek plačiuose visuomenės sluoksniuose, tiek tarp politikų, populiarumo susilaukė fizinio tautos išlikimo tema, ypač tai aktualu nemažėjančios emigracijos akivaizdoje, turint omeny, kad emigruoja daugiausia jauni tautiečiai...

plačiau

Žemės referendumas parodė, kad Lietuvoje tokių, biologiniais robotais paverstų gyventojų - net 85 procentai. Savo stulbinančia mase, jie traiško ir dusina visas iniciatyvas, žlugdo referendumus, protesto akcijas. Prekybos centrų boikoto metu, jie pirmieji lėkė ne palaikyti mitinguotojų, o šluoti dėl organizuotų protestų atpigusių prekių...         

plačiau
2016-12-17. Vėl

Pasirodo, kad šio vaizdo siužeto autoriai tiksliai nuspėjo įvykių eigą: vėl "stumiamas" praėjusios kadencijos Seimo atmestas projektas, pagal kurio formuluotę beveik visi tėvai galėtų būti prilyginami smurtautojams ir prarasti vaikus, kaip kad dabar yra Norvegijoje...

plačiau
2016-12-13. Dar vienas žvilgsnis į tautininkus

Apie lietuvių tautines organizacijas visuomenė atsiliepia kontroversiškai. Vieni teigia, esą jos prarado bet kokį aktualumą... 

plačiau
2016-12-12. Gruodžio 10-oji - Žmogaus teisių diena

 

Nuo 1950 metų Jungtinių Tautų Organizacija gruodžio 10-ąją skatina valstybes minėti Žmogaus teisių dieną.

2016 m. gruodžio 12 d. Seime rengiama konferencija „Žmogaus teisės Lietuvoje: gerovė ar jos iliuzija?“Joje bus diskutuojama apie realią žmogaus teisių būklę Lietuvoje.

Šia proga supažindiname su Jono Kovalskio rašiniu "Žodžio laisvės Lietuvoje būsena - laidotuvės"...

plačiau
2016-12-06. Dar viena nuomonė apie paskutinįjį tautininkų susirinkimą

Šiandien vakare, TV laidoje "Patriotai" - išgirsime dar vieną požiūrį į neseniai vykusį tautininkų susirinkimą-konferenciją... 

TV laidos I dalis

TV laidos II dalis

plačiau
2016-12-02. Respublikinis tautininkų susirinkimas kitu kampu...

"Tautininkai užtrenkė duris komunistams, bet ir Dievo nelinkę įsileisti" - publikacija "Laisvo laikraščio" puslapiuose...

plačiau
2016-11-28. Tautinių organizacijų susirinkime

Šeštadienį, lapkričio 26 dieną, Šiauliuose vyko trečiasis Lietuvių tautinių organizacijų susirinkimas-konferencija tema „Lietuvių tauta ir Lietuvos valstybė šiandien. Lietuvių tautinės organizacijos ir jų ateitis“. Į renginį buvo pakviestos 52 tautinės pakraipos partijos ir visuomeninės organizacijos, deja tik dalis jų teikėsi atsiųsti savo atstovus... 

plačiau
2016-11-24. Apie Lietuvos nacionalistus

Kaip jau turbūt daugelis tuo besidominčių žino, Lietuvoje yra dvi nacionalistų kryptys. Viena jų įsivardinusi save tautininkais ir apiforminusi savo juridinį statusą į partiją (TS), kita gi, dar tik žengianti pirmuosius žingsnius politinėje arenoje ir pasivadinusi „Nacionaldarbininkais“, vadovaujama Žilvino Razmino...

plačiau

Neoliberalizmas - tai teorija, pagal kurią kapitalistinės rinkos santykių ir rinkos mainų sistemai netaikomi jokie žmogaus veiklos srities ir etikos standartų apribojimai... 

plačiau