PILIEČIŲ SĄŠAUKA


Pokalbis su Marium Kundrotu, vienu iš piliečių Sąšaukos "Už dorą ir tautą" iniciatorių. Tema: Politika ir krikščionybė (jų santykis, krikščionio dalyvavimo politikoje klausimas, skirtingos tikinčiųjų politinės pažiūros, etc.)

plačiau

Trumpi iliustratyvūs pavyzdžiai, kaip sąvokos keičia savo tikrąją prasmę ir tampa "smegenų plovimo" įrankiu...

plačiau

Tai pats kvailiausias klausimas kokį tik galima sugalvoti!

Kartu su visuomenės atsiradimu ir jos vystymusi, ypač su gamybinių santykių vystymusi, žmogus susirūpino ateities klausimu. Klausimu kas laukia jo po mirties. Suprantama, kad ateitis, tiek artima, tiek tolima, tiesiogiai priklauso nuo to, kaip gyveni šiandien. 

plačiau

Lietuvos Konstitucinis Teismas jau tris kartus (kartą net prezidentei D.Grybauskaitei) išaiškino, kad „dviguba pilietybė“ pagal Konstituciją negalima. Taškas. Reikia referendumo. „Ne!“ – sako toks ponas ir draugas Žygimantas Pavilionis (jį reikia paminėti, nes jis itin jėzuitiškai ir akiplėšiškai tai daro)...

plačiau

Sava ekonomika, arba alternatyva dabartinei sistemai. Šią sistemą nori nenori teks prisiminti, kai grynieji pinigai bus išimti iš apyvartos. Svarbiausia, kad tokiu principu veikianti sistema gali būti sukurta kiekvienoje gyvenvietėje...

plačiau

Būtent Rasa atsimena, kad, nors Sąjūdis jau buvo įsikūręs, žmonės nieko apie tai nežinojo. „Google“ nebuvo, o laikraščiai buvo melagiai, televizija taip pat, tad tik vieni iš kitų galėjome viską sužinoti“, – tų laikų informacinį vakuumą atsimena moteris...

plačiau

Tiems, kurie dar neprarado vilties gyventi Lietuvoje ir ruošiasi dalyvauti būsimuose savivaldybių tarybų ir Prezidento rinkimuose, praverstų susipažinti su parlamentinių politinių partijų ir jų atstovų Seime vertybinėmis nuostatomis.

plačiau

Lietuvos istorijos tyrinėjimai parodė, kad visuomeninės griūties procesai prasidėjo tuomet, kai I Lietuvos Statute buvo įterpti privataus intereso gynimo dalykai. Iki tol vyravo visuomeninio intereso gynimas.

plačiau

 Dienos citata

"Šiuo metu Europoje vyksta labai intensyvūs susirėmimai tarp visuomenės ir valdžios dėl esminių žmogaus gyvenimo sąlygų – dėl vandens nusavinimo, dėl lytinių mažumų diktato, dėl vaikų auklėjimo teisės perėmimo iš šeimų ir perdavimo valstybinėms institucijoms, dėl bręstančios ekologinės katastrofos, dėl skalūninių dujų išgavimo ir pan. Tai vyksta visoje Europoje. Tačiau pagal visas klasikines marksizmo dialektikos taisykles Lietuvoje, jei tu pasisakai už ekologiją – esi priešas, jei prieš skalūnus – priešas, jei už litą – priešas, jei už valstybinę kalbą – priešas. Tiek daug valstybinių priešų mūsų šalyje dar nėra buvę".

Erika Drungytė,
Humanitarinių mokslų daktarė, rašytoja, vertėja

Taigi, "VISI LIETUVOS PRIEŠAI, VIENYKIMĖS!" 
- mūsų jau pakankamai daug!..."- 
"feisbuke" ironizuoja vienas internautas.

 

Žemiau pridedame ką tik Seime vykusios spaudos konferencijos vaizdo įrašą, kuris gerai nušviečia esamą padėtį... 

plačiau

Šio dokumento paskirtis – surasti, išgryninti tikslus ir priemones, kurios suvienytų atskirus asmenis (svetimžodis - individus) valstybėje į vieningą TAUTĄ. Tautos nėra be vieningumo, bendrumo. Bendrą tikslą gali pasiekti tik bendražygiai, o bendražygiais gali tapti tik bendraminčiai. Tam tikrus žodžius ar sąvokas žmonės supranta skirtingai. Tuo tikslu šiame veikale pateikti kai kurių sąvokų apibrėžimai bei paaiškinimai...

plačiau