į pradžią turinys susisiekite  
PILIEČIŲ SĄŠAUKA
ĮDOMI PASKAITA

Lietuvių tautos ir lietuvių kalbos nežinoma  istorija nuo seniausių laikų

Paskaita vyks 2018 m. rugsėjo 27 d. ketvirtadienį nuo 15 valandos

Skaitys docentas, mokslų daktaras Satkevičius Edvardas

 

Paskaita vyks Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių Sąjungos salėje, Laisvės al. 39 Kaune, netoli Laisvės al. ir Mickevičiaus gatvių kampo.

 

Bus pasakojama apie mūsų protėvių ryšius su Viduržemio jūros rytine dalimi, Vakarų Kinija ir Altajaus kraštu. Aptarta gudų ir dzūkų istorija bei J.Basanavičiaus Trakų kilmės teorija. Bus pateikta daug anksčiau nežinomų įrodymų apie praeitį.

 

Labai pageidautina, kad apsilankytų ne tik besidominantys istorija, bet ir istorijos bei kalbų mokytojai. Bus pasakojama apie tai, ko iki šiol nėra nei viename istorijos ar kalbų istorijos vadovėlyje ar moksliniame straipsnyje. Paskaita nemokama.

 

Prie šio kvietimo pridedu slepiamos istorijos santrauką, straipsnį apie graikų dievų lietuviškus vardus, straipsnį apie dabartinę padėtį Lietuvoje ir išlikimo strategijos vadovėlį (ne uždavinyną) „Labgeba“. Pageidautina pranešti iš anksto apie numatomą dalyvavimą paskaitoje.

 

Išlikimo strategijos vadovėlio — knygos „Labgeba“, Kaunas, 2008 — 256 psl., ir paveldo išsaugojimo knygos „Lietuviškos pavardės“, Kaunas, 2012 — 206 psl. autorius, labgebas, išradėjas, m. daktaras, docentas, Satkevičius Edvardas,

 

svetainės labgeba.online.lt, savivalda.online.lt. tel. 8-676-87293, labgebas@gmail.com,  Kaunas, 2018 m. rugsėjo 27 d.a