į pradžią turinys susisiekite  
PILIEČIŲ SĄŠAUKA
2019-03-11. APIE SUOMIUS

1. Suomių netraukia prabanga. Prabanga – tai rytietiška viduramžiška pramoga degeneratams. Lengvintis į auksinį tualetą gali tik degeneratai.
2. Suomiai laiko, kad turtėjimas kitų tautiečių sąskaita – tai neapykanta savo tautai. Taip elgiasi tik išsigimėliai.
3. Suomiai puikiai supranta, kad biudžetinių (t. y. visos tautos) lėšų švaistymas – tai neapykanta savo vaikams ir vaikaičiams, nes jiems teks važinėti tokaiis keliais ir mokytis tokiose mokyklose. Nekęsti savo vaikų ir vaikaičių gali tik išsigimėliai.
4. Suomiai įsitikinę, kad vagis – visada bailys. Jis bijo būti išaiškintas ir nubaustas. Toks žmogus negali būti laisvas. Toks žmogus yra tautos atplaiša.
5. Suomiai įsitikinę, kad įtaisyti savo vaikus į šiltas vietas – tai smarkiai jiems pakenkti. Jei žmogus nesugeba pasiekti pats arba bent įstatymiškai paveldėti per išsilavinimą ir savo pasiekimus – jam bus blogai. Kelti problemas savo vaikų ateičiai gali tik kvailys."

Išvertė Danutė Blažytė-Baužienė: