į pradžią turinys susisiekite  
PILIEČIŲ SĄŠAUKA
2019-01-12. MALDA UŽ TĖVYNĘ

 

Malda už Tėvynę


Dėkojame Dievui už Tėvynę Lietuvą ir meldžiame, kad pedofilai, vagys, nusikaltėliai, KGB darbuotojai ir jų tarnai, gobšuoliai, egoistai, prisitaikėliai, parsidavėliai ir lietuvybės priešai būtų išaiškinti ir pašalinti iš Lietuvos gyvenimo, valdžios struktūrų.

 

Kad vietoj jų ateitų dori, šeimos vertybes ir tautos gerovę ginantys ir kuriantys stiprūs, atsidavę amžinam gėriui žmonės, kurie neštų tikėjimą ir viltį, meilę žmogui ir saugią bei laimingą ateitį mūsų vaikams, tautai.

 

Būk pagarbintas per amžių amžius Viešpatie, šlovė Tau aukštybėse ir Tavo valia tebūna įvykdyta. Dėkojam, kad išklausai šią maldą, saugok mūsų Lietuvą, prašome Jėzaus vardu.