LTOS


Š.m. kovo 10 dieną organizuojamas masinis susibūrimas. Pagrindinė jo idėja - kurti visuomenės tarybą. Šį sumanymą PressJazz televizijos studijoje pristato Antanas Andziulis. Daugiau apie galima sužinoti tel.: +370 603 02980

plačiau

Šių metų lapkričio 18 dieną, Vilniuje, Karininkų Ramovėje įvyko „Tautos susirinkimo“ formato, visuomeninių organizacijų ir partijų atstovų susitikimas, kurio pagrindinis tikslas, geresnių sprendimų Lietuvai paieška. „Tautos susirinkimas“ formato susitikimai rengiami reguliariai jau ne pirmus metus ir pastarasis įvykęs buvo 7-as pagal eilę...

plačiau

Jau nuo praėjusių metų rudens įvairiose respublikos vietose vyksta aktyvesnių piliečių susibūrimai, kurių tikslas paruošti  tautinio vienijimosi gaires. Diskusijose vis dažniau iškyla vertybių, pasaulėžiūros ir tikėjimo klausimai. Paskutiniame susiėjime Kaune savo  įžvalgomis apie politiką iš dorovinių pozicijų dalinosi buvęs Seimo narys Jonas Varkala...

plačiau
2017-06-03. Antrasis susitikimas Vilniuje

2017 metų birželio 3 dieną Vilniuje, Karininkų Ramovėje buvo surengtas sekantis  tautinės pakraipos grupių atstovų susitikimas, kuriame tęsiamos diskusijos dėl pajėgų apjungimo, siekiant parengti ir aiškiai suformuluoti sprendimus, sudarančius prielaidas nutraukti Lietuvos valstybės nykimą... 

plačiau
2017-05-06. Susitikimas Vilniuje Karininkų Ramovėje

2017 metų gegužės 6 dieną Vilniuje, Karininkų Ramovėje įvyko tautinės pakraipos grupių atstovų susitikimas, skirtas išspręsti klausimams su pajėgų apjungimu, siekiant aiškiai identifikuoti ir parengti sprendimus, sudarančius prielaidas nutraukti Lietuvos valstybės byrėjimą

plačiau


2017 kovo 25, Kaune įvyko konferencija "Geresnių sprendimų Lietuvai paieška", kurios pranešėjų pasisakymus ekonomikos, demografiniais ir kitais klausimais matysite vaizdo įraše. Konferencija patogumo dėlei yra suskirstyta dalimis. šioje dalyje matysite Dr. Vyginto Gončio medžiagos pristatymą. Vėlesnėse versijose kitų dalyvių ir galiausiai vieną apibendrinančią...

plačiau

2017 kovo 25, Kaune įvyko konferencija "Geresnių sprendimų Lietuvai paieška", kurios pranešėjų pasisakymus ekonomikos, demografiniais ir kitais klausimais matysite vaizdo įraše. Konferencija patogumo dėlei yra suskirstyta dalimis. šioje dalyje matysite Dr. Jolantos Solnyškinienės medžiagos pristatymą. Vėlesnėse versijose kitų dalyvių ir galiausiai vieną apibendrinančią.

plačiau

2017 kovo 25, Kaune įvyko konferencija "Geresnių sprendimų Lietuvai paieška", kurios pranešėjų pasisakymus ekonomikos, demografiniais ir kitais klausimais matysite vaizdo įraše. Konferencija patogumo dėlei yra suskirstyta dalimis. šioje dalyje matysite Dr. Edvardo Vaclovo Bartkaus pristatymą. Vėlesnėse versijose kitų dalyvių ir galiausiai vieną apibendrinančią...

plačiau

4-a dalis. 2017 kovo 25, Kaune įvyko konferencija "Geresnių sprendimų Lietuvai paieška". Vytautas Adomonis: „Ar reikia mokesčių reformos.“ ...

plačiau