į pradžią turinys susisiekite  
PILIEČIŲ SĄŠAUKA
Pastebėjimai

Lietuva renka naują ,,karalių". Iki šių laikų visas pasaulis jį renka. Kas gali nors vieną įvardyti, ( BE KRISTAUS ), kokia tauta turi išsirinkusi visiems priimtiną ir tinkamą Prezidentą-Karalių?

Savo laiku Žydų tauta irgi prašė karaliaus. Perskaitykime ką atsakė Viešpats: 

Žmonės prašo karaliaus

1 Sam 8 

1 Savo žiloje senatvėje Samuelis Izraelio teisėjais paskyrė savo sūnus. 2 Jo pirmagimio sūnaus vardas buvo Joelis, o antrojo sūnaus vardas Abijas. Jiedu buvo teisėjai Beer- Šeboje. 3 Sūnūs nėjo jo keliais, bet palinko į godumą. Imdami kyšius, jie iškraipydavo teisingumą.

4 Todėl susibūriavę visi Izraelio seniūnai atėjo pas Samuelį į Ramą 5 ir jam tarė: „Štai tu pasenai, o tavo sūnūs neina tavo keliais. Todėl PASKIRK MUMS KARALIŲ, KAD MUS VALDYTŲ, KAIP YRA VISOSE TAUTOSE". 6 Samueliui nepatiko, kad jie sakė: „Duok mums karalių, kad mus valdytų“. Užtat Samuelis kreipėsi malda į VIEŠPATĮ, 7 ir VIEŠPATS Samueliui atsakė: 

„Paklausyk žmonių balso ir visko, ką jie tau sako, nes ne tave jie atmetė. Mane jie atmetė,[i2] kad nebūčiau jų karalius. 8 Lygiai kaip jie yra darę man nuo tos dienos, kurią išvedžiau juos iš Egipto, iki šios dienos, palikdami mane ir tarnaudami kitiems dievams. Taip jie ir tau daro. 9 Dabar tad klausyk jų balso! Tačiau turi juos rimtai įspėti ir jiems pasakyti apie teises karaliaus, kuris juos valdys“.

10 Samuelis tad perdavė visus VIEŠPATIES žodžius žmonėms, kurie buvo prašę iš jo karaliaus. 11 Jis tarė: „Tokios bus teisės karaliaus, kuris jus valdys: jis ims jūsų sūnus ir paskirs juos į savo vežimus, ar į savo raitelius, ar bėgti palydovais pirma jo vežimo. 12 Jis paskirs sau iš jų tūkstantininkus ir penkiasdešimtininkus; arba jie turės arti jo laukus, nuimti jo derlių, dirbti jam karo reikmenis ir vežimų padargus. 13 Jis ims jūsų dukteris kvepalų dirbėjomis, virėjomis ir kepėjomis. 14 Jis paims geriausius jūsų laukus, vynuogynus, alyvmedžių sodus ir atiduos savo dvariškiams. 15 Jis paims dešimtadalį jūsų grūdų bei vynuogių derliaus ir atiduos savo pareigūnams ir dvariškiams. 16 Jis paims jūsų vergus bei verges, geriausius jūsų galvijus bei asilus ir paskirs juos prie savo darbų. 17 Jis paims dešimtadalį jūsų kaimenių, ir jūs tapsite jo vergais. 18 Ateis diena, kai jūs skųsitės savo karaliumi, kurį būsite išsirinkę. Bet tą dieną VIEŠPATS jūsų neišklausys“.

19 Žmonės atsisakė klausyti Samuelio balso. Jie sakė: „Ne! Mums turi būti karalius, 20 kad ir mes galėtume būti kaip kitos tautos. Tevaldo mus mūsų karalius, tegu mus veda, tekovoja mūsų kovas“. 21 Išklausęs visus žmonių žodžius, Samuelis pakartojo juos į VIEŠPATIES ausį. 22 VIEŠPATS Samueliui tarė: „Klausyk jų balso ir paskirk karalių, kad juos valdytų“. Tada Samuelis tarė Izraelio vyrams: „Eikite kiekvienas į savo miestą“.