PILIEČIŲ SĄŠAUKA

DĖMESIO!

     Ko verkiam ir dejuojame,

     Ko slapstomės pakampėmis,

     Aušra įsidienojusi -

     Pabudome  ir  KELKIMĖS!

 

 

 

 

 

 

 

 

Taip dainavome Sąjūdžio laikais. Praėjo jau 30 metų,

bet mes taip ir nesugebėjome pakilti: burbame, piktinamės,

putojamės "feisbuke" ir vis laukiame,

kol kažkas kažką padarys už mus.

 

GANA !

 

  Pradedame Piliečių SĄŠAUKĄ!  

 

Ir nesvarbu, kas tu esi -

moksleivis ar studentas, darbininkas ar tarnautojas,

ūkininkas ar pensininkas, verslininkas ar bedarbis,

ateistas ar tikintis,

priklausai kokiai nors partijai ar esi nepartinis,  

tačiau laikai save piliečiu ir padoriu žmogumi -

 

ATSILIEPK ! 

 

Per savo lietuvišką atsargumą ir nerangumą,

Lietuvą nustūmėme ant bedugnės krašto.

Tolimesnis delsimas lygus pražūčiai.

Dar metai kiti - ir griūties nebus galima sustabdyti.

Ši piliečių SĄŠAUKA - tai paskutinė mūsų galimybė,

paskutinis šansas ir paskutinė viltis.

 

"Tas, kuris nustoja kovojęs - miršta.

Štai kodėl aplink tiek vaikščiojančių lavonų"

- taip apibūdino dabartinę padėtį

tautos patriarchas Vilius Bražėnas.

 

Ši SĄŠAUKA - tai galimybė patvirtinti, kad esi gyvas pilietis,

o ne bedvasis statistinis vienetas gyvenojų apskaitos lentelėje.

Atsiliepusiųjų skaičius -  pagrindinis rodiklis

tolimesniems veiksmams.

 

Kadangi dabartinė mūsų "demokratija" ir pilietinės teisės

labiau priklauso ne nuo Konstitucijos, o nuo Mėnulio fazių,

jokie sąrašai nebus sudarinėjami.

 

Taigi, ryšys kol kas bus tik vienpusis, ir viskas priklausys

tik nuo TAVO sugebėjimo sekti situaciją ir šį tinklalapį.

Kitokių galimybių perduoti informaciją kol kas nėra.

 

Jeigu nusprendei įsijungti į šią Piliečių SĄŠAUKĄ,

reikės įvykdyti pirmąją sąlygą:

 

Susirask ir susirašyk SAU kiek galima daugiau žmonių,

nesinaudojančių internetu. 

 

Tai gali būti kaimynai, pažįstami ar giminaičiai

 su kuriais dažniausiai susitinki.

Tada pranešk rezultatus mums per žemiau esančią formą.

Gausi patvirtinimą ir nuorodą į papildomą informaciją.

 

         Tegul MEILĖ Lietuvos
     Dega mūsų širdyse,
      Vardan tos Lietuvos

 VIENYBĖ težydi !

 

Mums nereikia jokių įmantrių programų ar vizijų.

Tegu "Tautiška giesmė" būna mūsų veikos programa.

Ten viskas pasakyta trumpai ir aiškiai:

 

DORĄ ir TIESĄ, už VIENYBĘ ir MEILĘ!

 

 

Tai mūsų emblema ir atpažinimo ženklas.

Šis lipdukas nebus dalinamas dykai. Jį reikės užsitarnauti.

Tai bus tavo apsisprendimo ir tavo veiklos patvirtinimas.

 

Kai Lietuvoje ant dažno kiemo vartų, pašto dėžučių,

buto durų ar automobilių sublizgės šie varpeliai,

tada jau bus galima pasakyti, jog

mes tikrai pribrendome pokyčiams!

 

Stebėk spaudą. Jeigu pamatysi kur šią emblemą -

išsikirpk ir pasidėk. Kam to reikia, sužinosi vėliau.

 

 

Rašydami pranešimą, nurodykite iš kokio rajono (miesto) esate

ir koks Jūsų vardas "feisbuke", jeigu juo naudojatės.

 

Susisiekite su mumis!