į pradžią turinys susisiekite  
DOROS-KULTŪROS SĄJUNGA
Mieli bendražygiai


2007-12-12

Vilnius

 

Gerbiamieji,

 

jau 15 metų kaip įkūrėme Doros-Kultūros Sąjungą. Bet laikas negailestingas: jėgų neprisideda, o darbų – tik daugėja. Reikia susitelkti. Artėja metas, kai DKS vėliavą vėl reikės kelti virš kasdienybės barikadų, kur gėrio ir blogio kova įgavo dar aršesnes formas nei pirmaisiais nepriklausomybės metais. Dabar sunkiau - nebėra aiškios fronto linijos, nebeliko ribos tarp kultūros ir antikultūros...

 

                      2008-ji - mūsų himno autoriaus V.Kudirkos 150-mečio metai, 2009-ji – Europos kultūros sostinės metai. Reikia apgalvoti, su kokiais pasiūlymais ar projektais galėtume įsijungti. Reikia pasitvirtinti ir pasigaminti Sąjungos atributiką, kad renginiuose būtume labiau pastebimi.

 

                      DKS teikiami pasiūlymai kol kas sunkiai skinasi kelią, vyriausybės kultūros politikos programa atspindi daugiau ekonomistų, o ne kultūrologų požiūrį. Programą reikia gerokai

patobulinti ir pateikti visuomenės vertinimui. Yra pasiūlyti ir valstybinės dorovinės politikos metmenys, kuriuos galima panaudoti plėtojant vyriausybės paruoštą variantą.

 

                      Nerimą kelia žiniasklaida. Pametusi savo auklėjamąją-šviečiamąją misiją, ji  neretai stoja antikultūros pusėje. Doros, patriotizmo ir kultūros temos skęsta politinių - kriminalinių sensacijų, įvairių šou ir kitos menkavertės informacijos lavinoje. Svarbūs visuomenės gyvenimo įvykiai nutylimi arba pateikiami klaidinančiai. Reikia kuo skubiau, buvusios DKS struktūros pagrindu, sukurti savo informacinį tinklą. Tuo tikslu kiekvienas, iš savo pažįstamų ir giminaičių tarpo, turime surasti bent po keleta ar keliolika dorų, daugiau ar mažiau pilietiškai nusiteikusių žmonių, kurie tuo pačiu prncipu įtrauktų dar po keletą saviškių, norinčių žinoti, kas iš tikrųjų dedasi Lietuvoje.

 

DKS idėjų ir darbų pristatymui inteligentijai ir plačiąjai visuomenei, reikia atsidaryti nors kuklų savo internetinį puslapį.

 

                      Yra pasiūlytas projektas atgaivinti pilietinio plakato žanrą, suorganizuojant respublikinį plakato konkursą doros ir kultūros tematika. Galimas daiktas, Kultūros ir Švietimo ministerijos sutiktų jį paremti.

 

                      Lietuvoje nemaža doro, išsilavinusio jaunimo. Iš jų tarpo teikia atrinkti valstybiškai mąstančius lyderius, kurie būtų pasiruošę pakeisti idėjiškai išsisėmusius politikus. Tuo tikslu vertėtų inicijuoti jaunimui televizijos projektą – konkursą ,,Ateities prezidentas². Vykusiai organizuota kandidatų atranka galėtų tapti ir tam tikra dorovinių vertybių propagandos kampanija. Jeigu pavyktų įtraukti ne tik mokyklas, bet ir šeimas ar ištisas gimines, projektas tikrai turėtų neabejotiną naudą tautiškumo ir pilietiškumo ugdymui, o pats konkurso principų ir nuostatų paruošimas būtų gera treniruotė ir mokykla ir patiems DKS nariams. Projektu parodytume dėmesį jaunimui, padrąsintume jį darbams ir atsakomybei.

 

                       DKS veiklos suaktyvinimui reikėtų truputį lėšų. Paagituokite pažįstamus ir giminaičius paremti mus 2 proc. pajamų mokesčiu ar kitokiomis priimtinomis formomis.

Atidaryta s-ta Nr...LT597300010095074611 Hansabanke, yra paskirtas žmogus jos priežiūrai ir tvarkymui.

 

                      Per 15 metų daug kas pasikeitė, tad praneškite, kokie įstatų pakeitimai ar papildymai būtų reikalingi, kad jie atitiktų dabartinę padėtį.

Čia paliestų klausimų aptarimui būtų tikslinga susirinkti.

 

 

dr. Algirdas Statkevičius

Doros-Kultūros Sąjungos  pirmininkas

Tuskulėnų 18-21, Vilnius

 Susisiekite su mumis!

Vardas:*
Vardas:*
Įmonė:
El. paštas:*
Telefonas:
* Privalomi laukai
Siųsti